PRIVATUMO POLITIKA

„Stada Baltics“ (UAB „Stada Baltics“, „Stada Latvia SIA“, „Stada Estonia OU“) laikosi visų teisės nuostatų dėl duomenų apsaugos. STADA BALTICS labai svarbi šios svetainės lankytojų privatumo apsauga. Todėl prašome atkreipti dėmesį į toliau pateiktą informaciją.


STADA BALTICS parengė nuorodas iš visų šios svetainės puslapių į šį duomenų apsaugos pranešimą; jei taip nėra, tai įvyko dėl techninės klaidos. Tačiau tokiais išimtiniais atvejais prieiga prie šio pranešimo galima per svetainės pradžios puslapį.
Ateityje STADA BALTICS gali prireikti atnaujinti šį duomenų apsaugos pranešimą. Tuomet apie tokius pakeitimus bus paskelbta šiame puslapyje, kad visada turėtumėte išsamią informaciją apie tai, kokios rūšies ir apimties asmens duomenis STADA BALTICS saugo ir kokiais tikslais STADA BALTICS šiuos duomenis tvarko ir naudoja.

Puslapiuose, kuriuose STADA BALTICS saugo asmens duomenis, prireikus gali būti pridedami papildomi pareiškimai (pavyzdžiui, dėl duomenų naudojimo).
 

1. Bendroji informacija apie asmens duomenų rinkimą
 1. Jūsų privatumo naudojantis mūsų svetainėmis apsauga mums labai svarbi, todėl jūsų asmens duomenis renkame laikydamiesi teisinių duomenų apsaugos reikalavimų. Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė buvo arba gali būti nustatyta, pavyzdžiui, vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, naudotojo elgsena. Tolesniuose skirsniuose pateikiama informacija, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis.
   

 2. Atsakingas asmuo pagal ES bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 4 straipsnio 7 dalį yra STADA BALTICS, A. Goštauto g. 40A, LT-03163 Vilnius, stada.baltics@stada.com.
   

 3. Su mūsų duomenų apsaugos specialistu galite susisiekti adresu stada.baltics@stada.com arba pašto adresu, nurodydami „Duomenų apsaugos pareigūnui“. 
   

 4. Jei esate jaunesnis nei 16 metų, prieš pateikdami mums asmens duomenis gaukite vieno iš tėvų arba teisėto globėjo sutikimą.
   

 5. Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai apibrėžti BDAR 6 straipsnyje. Atsižvelgiant į tai, kuriuo iš toliau aprašytų leistinų tikslų tvarkomi jūsų asmens duomenys, duomenų tvarkymas siekiant įvykdyti mūsų teisinius įsipareigojimus arba apsaugoti teisėtus STADA BALTICS ar trečiųjų šalių interesus visada atliekamas su sąlyga, kad jis nėra svarbesnis už jūsų interesus ar pagrindines teises ir laisves. Be to, prireikus duomenų tvarkymas atliekamas remiantis jūsų išreikštu sutikimu, jei tokį sutikimą mums davėte.
   

 6. Mūsų informaciją apie duomenų privatumą pagal BDAR 13 ir 14 straipsnius galite rasti adresu http://www.stadabaltics.lt

2. Jūsų teisės
 

Vadovaudamiesi BDAR nuostatomis, galite pasinaudoti šiomis teisėmis:
 

 • teise susipažinti su duomenimis;

 • teise reikalauti ištaisyti duomenis;

 • teise apriboti duomenų tvarkymą;

 • teise reikalauti ištrinti duomenis / „teise būti pamirštam“;

 • teise į duomenų perdavimą;

 • teise apskųsti;

 • teise nepaisyti automatizuoto sprendimų priėmimo ir profiliavimo.

Norėdami pasinaudoti viena iš pirmiau išvardytų savo teisių, galite bet kada su mumis susisiekti.
Jei jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis jūsų sutikimu, turite teisę bet kuriuo metu paprieštarauti / atšaukti savo sutikimą ir šis sprendimas galios ateityje. Jūsų sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo teisėtumas iki sutikimo atšaukimo išlieka nepakitęs.

Žinoma, duotą sutikimą galima bet kada atšaukti toliau nurodytu adresu ir šis sprendimas galios ateityje:

UAB „STADA Baltics“
A. Goštauto g. 40A
LT-03163 Vilnius, Lietuva
Tel. +370 5 2603926
El. paštas stada.baltics@stada.com

Taip pat turite teisę pateikti skundą duomenų apsaugos priežiūros institucijai dėl mūsų atliekamo jūsų asmens duomenų tvarkymo. Atitinkama priežiūros institucija Lietuvoje, Latvijoje arba Estijoje:

•          Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
https://vdai.lrv.lt/
•          Latvijas Republikas Fizisko personas datu apstrādes likums
https://www.dvi.gov.lv/lv
•          Eesti Vabariigi Isikuandmete kaitse seadus
https://www.aki.ee/en

3. Asmens duomenų rinkimas lankantis mūsų svetainėje

 

 1. Serverio žurnalo failai

Iš esmės galite apsilankyti mūsų pagrindiniame puslapyje nepranešdami mums, kas esate. Kaip įprasta beveik visoms svetainėms, serveryje, kuriame talpinama mūsų svetainė (saityno serveris), automatiškai renkama informacija apie jus, jei lankotės mūsų pagrindiniame puslapyje. Šie duomenys mums yra techniškai būtini ir jais užtikrinamas svetainės stabilumas bei saugumas.

Saityno serveryje automatiškai nustatomi tam tikri asmens duomenys, pavyzdžiui, jūsų IP adresas, data ir laikas, kai apsilankote mūsų pagrindiniame puslapyje, jūsų naudojama naršyklė (pvz., „Edge“, „Chrome“, „Firefox“), operacinė sistema (pvz., „Windows“, „Linux“, MAC OS), taip pat jūsų interneto paslaugų teikėjo domeno pavadinimas ir adresas. Mūsų svetainėje naudojami slapukai (žr. tolesnį skirsnį), saityno serveryje taip pat saugoma ši informacija (teisinis pagrindas – BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas – teisėtas interesas). 

Mes reguliariai anonimiškai analizuojame serverio protokolus statistiniais tikslais (paspaudimų srauto analizė), kad galėtume įvertinti, kaip naudojama mūsų svetainė. Remdamiesi šiomis įžvalgomis galime optimizuoti savo buvimą internete. Be to, bendradarbiaudami su jūsų interneto paslaugų teikėju ir (arba) kompetentingomis institucijomis, galime naudoti šią informaciją netinkamo sistemos naudojimo atveju, siekdami nustatyti už netinkamą naudojimąsi atsakingą asmenį.

 1. Slapukai

Be pirmiau minėtų duomenų, kai naudojatės mūsų svetaine, jūsų kompiuteryje išsaugomi ir slapukai. Slapukai – tai nedideli tekstiniai failai, kurie išsaugomi jūsų standžiajame diske naršyklės nustatytoje vietoje ir per kuriuos slapuką nustatęs subjektas (šiuo atveju mes) gauna tam tikrą informaciją. Slapukai negali paleisti programų ar perduoti viruso į jūsų kompiuterį. Jų paskirtis – apskritai padaryti interneto svetainę patogesnę ir efektyvesnę. 

Šioje svetainėje naudojami toliau išvardytų rūšių slapukai, kurių taikymo sritis ir funkcijos aprašytos toliau: 

 1. Laikinieji slapukai ištrinami automatiškai, kai tik uždarote naršyklę. Jiems visų pirma priskiriami seanso slapukai. Juose išsaugomas vadinamasis seanso ID, pagal kurį skirtingos naršyklės užklausos gali būti priskiriamos bendram seansui. Tai leidžia atpažinti jūsų kompiuterį, jei grįžtate į mūsų svetainę. Seanso slapukai ištrinami, kai tik atsijungiate arba uždarote naršyklę. 

 2. Nuolatiniai slapukai ištrinami automatiškai po tam tikro laiko, kuris gali skirtis atsižvelgiant į slapuką. Šiuos slapukus galite bet kada ištrinti naršyklės saugumo nustatymuose. 

Galite konfigūruoti naršyklės nustatymus pagal savo pageidavimus ir, pavyzdžiui, atsisakyti priimti trečiųjų šalių slapukus arba visus slapukus. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad gali būti, jog negalėsite naudotis visomis šios svetainės funkcijomis. Mes naudojame slapukus, kad galėtume jus atpažinti vėlesnių apsilankymų metu, jei turite mūsų paskyrą. Priešingu atveju kiekvieno apsilankymo metu turėtumėte atskirai prisijungti.

 1. „Google Analytics“

Šioje svetainėje naudojama „Google Analytics“ – saityno analizės paslauga, kurią teikia „Google Inc.“ („Google“). Su paslaugų teikėju esame sudarę atitinkamą sutartį dėl užsakymų duomenų tvarkymo.

„Google Analytics“ naudoja „slapukus“, t. y. į jūsų kompiuterį įrašomus tekstinius failus, kurie padeda analizuoti, kaip naudotojai naudojasi svetaine. Slapuko sukurta informacija apie jūsų naudojimąsi šia svetaine paprastai perkeliama į „Google“ serverį Jungtinėse Amerikos Valstijose ir ten saugoma. Galite užkirsti tam kelią nustatydami naršyklę taip, kad slapukai nebūtų saugomi.
Duomenys tvarkomi remiantis teisiniais reikalavimais, pateiktais:

 •         Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
https://vdai.lrv.lt/
•          Latvijas Republikas Fizisko personas datu apstrādes likums
https://www.dvi.gov.lv/lv
•          Eesti Vabariigi Isikuandmete kaitse seadus
https://www.aki.ee/en

Mums susirūpinimą keliantis klausimas, atsižvelgiant į BDAR (teisėtas interesas), yra mūsų pasiūlos ir mūsų svetainės tobulinimas. Kadangi mums rūpi mūsų naudotojų privatumas, naudotojų duomenys yra pseudoniminiai. 

Tačiau šioje svetainėje įjungus IP anonimizavimą, „Google“ iš anksto sutrumpins jūsų IP adresą Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusiose šalyse. Tik išimtiniais atvejais visas IP adresas bus perduodamas į „Google“ serverį JAV ir ten sutrumpinamas.

Šios svetainės operatoriaus vardu „Google“ naudos šią informaciją, kad įvertintų, kaip naudojatės svetaine, sudarytų svetainės veiklos ataskaitas ir teiktų svetainės operatoriui kitas su naudojimusi svetaine ir internetu susijusias paslaugas. Pseudoniminis IP adresas, kurį jūsų naršyklė perduoda pagal „Google Analytics“ sistemą, nebus sujungtas su kitais „Google“ duomenimis.

Galite atsisakyti naudoti slapukus pasirinkdami atitinkamus naršyklės nustatymus, tačiau atkreipkite dėmesį, kad tai padarę negalėsite naudotis visomis šios svetainės funkcijomis. Taip pat galite neleisti „Google“ rinkti slapuko generuojamų duomenų, susijusių su jūsų naudojimusi svetaine (įskaitant jūsų IP adresą), ir neleisti „Google“ tvarkyti šių duomenų atsisiųsdami ir įdiegdami naršyklės papildinį, kurį galite rasti spustelėję šią nuorodą: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Naudotojai taip pat gali neleisti „Google Analytics“ rinkti duomenų spustelėję toliau pateiktą nuorodą. Nustatomas atsisakymo slapukas, kad ateityje nebūtų renkami jūsų duomenys, kai lankotės šioje svetainėje: išjungti „Google Analytics“.

Savo svetainėje naudojame „Trade Desk“ slapukus, kad galėtume stebėti jūsų apsilankymą. Stebėjimo technologijos paskirtis – nustatyti pakartotinį / tikslinį lankytojų nukreipimą pagal žiniasklaidos kampaniją ir vėliau kreiptis į juos su reklamos priemone. Bet kuriuo metu galite nesutikti su stebėjimu čia ir išjungti interesais pagrįstą reklamą čia: http://thetradedesk.com/general/privacy-policy#optout.
Daugiau informacijos apie slapukus rasite svetainės apačioje esančioje skiltyje „Slapukų nustatymai“ arba „Slapukų politika“.
 

4. Asmens duomenų rinkimas naudojantis mūsų socialinės žiniasklaidos paskyromis arba trečiųjų šalių saityno paslaugomis
 
 1. Socialinės žiniasklaidos papildinių naudojimas

Šiuo metu naudojame šiuos socialinės žiniasklaidos papildinius: „Facebook“, „Twitter“, „LinkedIn“ ir „Google+“. Naudojame vadinamąjį dviejų spustelėjimų sprendimą. Tai reiškia, kad jei apsilankote mūsų svetainėje, iš pradžių apskritai neperduodame jokių asmens duomenų papildinių teikėjams. Papildinio teikėją galite nustatyti pagal ženklą virš pirmosios raidės arba logotipą.

Siūlome galimybę tiesiogiai bendrauti su papildinio teikėju spustelėjus mygtuką. Spustelėjus mygtuką ir taip jį aktyvinus, papildinio teikėjui pranešama, kad apsilankėte atitinkamoje mūsų internetinių pasiūlymų svetainėje. Be to, perduodami 3 skirsnyje aprašyti duomenys. „Facebook“ atveju pagal jų pateiktą informaciją Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje IP adresai anonimizuojami iškart po jų surinkimo. Įjungus papildinį, jūsų asmens duomenys perduodami atitinkamam papildinio teikėjui ir ten išsaugomi (JAV teikėjų atveju – JAV). Kadangi papildinio teikėjas duomenis renka daugiausia naudodamas slapukus, rekomenduojame prieš spustelint pilką langelį naršyklės nustatymuose ištrinti visus slapukus.

Mes neturime jokios įtakos renkamiems duomenims ir duomenų tvarkymo procesams, taip pat mums nėra žinoma visa duomenų rinkimo apimtis, tvarkymo tikslai ir saugojimo laikotarpiai. Taip pat neturime informacijos apie papildinio teikėjo surinktų duomenų ištrynimą.

Papildinio teikėjas išsaugo jūsų asmens duomenis kaip naudotojų profilius ir naudoja juos reklamos, rinkos tyrimų ir (arba) į poreikius orientuoto svetainės dizaino tikslais. Tokia analizė atliekama (net ir neprisijungusiems naudotojams) siekiant pateikti į naudotoją orientuotą reklamą ir informuoti kitus socialinio tinklo naudotojus apie jūsų veiklą svetainėje. Turite teisę nesutikti su tokių naudotojų profilių kūrimu. Dėl galimybės pasinaudoti šia teise turite kreiptis į atitinkamą papildinio teikėją. Naudodami šiuos papildinius suteikiame jums galimybę bendrauti su socialine žiniasklaida ir kitais naudotojais, tobulinti savo pasiūlymus ir padaryti jų dizainą įdomesnį. Papildinių naudojimo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas (teisėtas interesas).

Duomenys perduodami neatsižvelgiant į tai, ar turite papildinio teikėjo paskyrą ir esate prisijungę, ar ne. Jei esate prisijungę prie papildinio teikėjo paskyros, mūsų svetainėje surinkti duomenys bus susieti su papildinio teikėjo paskyra. Jei spustelėsite aktyvuotą mygtuką ir, pvz., nuorodą į šį puslapį, papildinio teikėjas taip pat išsaugos šią informaciją jūsų naudotojo paskyroje ir viešai ją bendrins su jūsų kontaktais. Rekomenduojame reguliariai atsijungti pasinaudojus socialine žiniasklaida, ypač prieš aktyvuojant mygtuką, nes tokiu būdu galite išvengti jūsų profilio priskyrimo papildinio teikėjo profiliui.
 
Atitinkamų papildinių teikėjų adresai ir jų pareiškimų dėl privatumo URL:

a) „Facebook Inc.“, 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; facebook.com/policy.php; daugiau informacijos apie duomenų rinkimą: www.facebook.com/help/186325668085084www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-othersowie www.facebook.com/about/privacy/your-info.

b) „Twitter Inc.“, 1355 Market St, Suite 900o, San Francisco, California 94103, USA; com/privacy.

c) „LinkedIn Ireland Unlimited Company“, Wilton Place, Dublin 2, Ireland; linkedin.com/legal/privacy-policy.

d) „Google Inc.“, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; google.com/policies/privacy/partners/.

e) „Facebook“ pasirinktinės auditorijos Šioje svetainėje naudojama „Facebook Inc.“ („Facebook“) pakartotinės rinkodaros funkcija „Pasirinktinės auditorijos“. Ši funkcija naudojama interesais pagrįstai reklamai („Facebook“ skelbimai) pateikti šios svetainės lankytojams, kai jie apsilanko socialiniame tinkle „Facebook“. Šiuo tikslu šioje svetainėje įdiegta „Facebook“ pakartotinės rinkodaros žyma. Naudojant šią žymą, užmezgamas tiesioginis ryšys su „Facebook“ serveriais, kai lankotės šioje svetainėje. Į „Facebook“ serverį perduodama informacija, kad lankėtės šioje svetainėje, ir „Facebook“ priskiria šią informaciją jūsų asmeninei „Facebook“ naudotojo paskyrai. Daugiau informacijos apie tai, kaip „Facebook“ renka ir naudoja duomenis, taip pat apie jūsų teises ir galimybes apsaugoti privatumą rasite „Facebook“ privatumo politikoje adresu www.facebook.com/about/privacy/. Arba galite išjungti pakartotinės rinkodaros funkciją „Pasirinktinės auditorijos“ adresu www.facebook.com/settings/. Kad tai padarytumėte, turite būti prisijungę prie „Facebook“. 

Norėdami išjungti šią stebėjimo funkciją savo „Facebook“ paskyroje, spustelėkite čia: www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

Spustelėkite čia, jei apskritai norite išjungti „Facebook“ stebėjimą: www.aboutads.info/choices/.

f) „LinkedIn Insight Tag&ldquo Savo svetainėje taip pat naudojame konversijų stebėjimą pasitelkdami „LinkedIn Ireland Unlimited Company“ („LinkedIn“) įrankį „LinkedIn Insight Tag“. Šis įrankis jūsų interneto naršyklėje sukuria slapuką, kuris leidžia rinkti visų pirma šiuos duomenis: IP adresą, įrenginio ir naršyklės ypatybes bei puslapio įvykius (pvz., puslapio peržiūras). Šie duomenys užšifruojami, per septynias dienas nuasmeninami, o nuasmeninti duomenys ištrinami per 90 dienų. Pats slapukas jūsų interneto naršyklėje saugomas 6 mėnesius. „LinkedIn“ su mumis nebendrina jokios asmeninės informacijos ir teikia tik apibendrintas ataskaitas apie svetainės auditoriją ir skelbimų našumą.

Be to, „LinkedIn“ siūlo pakartotinio nukreipimo galimybę naudojant „Insight Tag“. Naudodamasi šiais duomenimis STADA BALTICS gali rodyti tikslinę reklamą už savo svetainės ribų, nenustatydama svetainės lankytojų tapatybės. Išsamią informaciją apie duomenų rinkimą ir tvarkymą, taip pat apie savo teises ir nustatymo galimybes rasite „LinkedIn“ privatumo politikoje adresu https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

g) „YouTube“ vaizdo įrašų įtraukimas Į savo internetinį pasiūlymą įtraukėme „YouTube“ vaizdo įrašus, kurie saugomi adresu www.YouTube.com ir kuriuos galima paleisti tiesiai iš mūsų svetainės.

Apsilankius svetainėje, „YouTube“ gauna informaciją, kad apsilankėte atitinkamoje mūsų svetainės antrinėje svetainėje. Be to, perduodami 3 skirsnyje išvardyti duomenys. Tai vyksta neatsižvelgiant į tai, ar „YouTube“ siūlo naudotojo paskyrą, prie kurios jau esate prisijungę, ar jokios naudotojo paskyros nėra. Jei esate prisijungę prie „Google“, jūsų duomenys tiesiogiai susiejami su jūsų paskyra. Jei nenorite, kad duomenys būtų susieti su jūsų „YouTube“ profiliu, prieš naudodamiesi mygtuku turite atsijungti. „YouTube“ išsaugo jūsų duomenis kaip naudotojų profilius ir naudoja juos reklamos, rinkos tyrimų ir (arba) į naudotoją orientuoto savo svetainės dizaino tikslais. Tokia analizė atliekama (net ir neprisijungusiems naudotojams) siekiant rodyti į naudotoją orientuotą reklamą ir informuoti kitus socialinio tinklo naudotojus apie jūsų veiklą svetainėje. Turite teisę nesutikti su tokių naudotojų profilių kūrimu. Norėdami pasinaudoti šia teise, turite kreiptis į „YouTube“.

Daugiau informacijos apie „YouTube“ atliekamo duomenų rinkimo ir tvarkymo tikslą bei apimtį rasite pareiškime dėl privatumo. Čia taip pat rasite daugiau informacijos apie savo teises ir galimybę pakeisti nustatymus, kad apsaugotumėte savo privatumą: https://policies.google.com/privacy?hl=lt&gl=lt.

h) „Google“ žemėlapių įtraukimas Šioje svetainėje naudojame „Google“ žemėlapių paslaugas. Tai leidžia mums tiesiogiai rodyti interaktyvius žemėlapius mūsų svetainėje ir patogiai naudotis žemėlapiais.

 Apsilankius svetainėje, „Google“ gauna informaciją, kad apsilankėte atitinkamoje mūsų svetainės antrinėje svetainėje. Be to, perduodami 3 skyriuje išvardyti duomenys. Tai vyksta neatsižvelgiant į tai, ar „YouTube“ siūlo naudotojo paskyrą, prie kurios jau esate prisijungę, ar jokios naudotojo paskyros nėra. Jei esate prisijungę prie „Google“, jūsų duomenys tiesiogiai susiejami su jūsų paskyra. Jei nenorite, kad duomenys būtų susieti su jūsų „Google“ profiliu, prieš naudodamiesi mygtuku turite atsijungti. „Google“ išsaugo jūsų duomenis kaip naudotojų profilius ir naudoja juos reklamos, rinkos tyrimų ir (arba) į naudotoją orientuoto savo svetainės dizaino tikslais. Tokia analizė atliekama (net ir neprisijungusiems naudotojams) siekiant rodyti į naudotoją orientuotą reklamą ir informuoti kitus socialinio tinklo naudotojus apie jūsų veiklą svetainėje. Turite teisę nesutikti su tokių naudotojų profilių kūrimu. Norėdami pasinaudoti šia teise, turite kreiptis į „Google“.

 Daugiau informacijos apie „Google“ atliekamo duomenų rinkimo ir tvarkymo tikslą bei apimtį rasite pareiškime dėl privatumo. Čia taip pat rasite daugiau informacijos apie savo teises ir galimybę pakeisti nustatymus, kad apsaugotumėte savo privatumą: https://policies.google.com/privacy?hl=lt&gl=lt.

 1. Papildoma informacija apie STADA BALTICS QR kodų naudojimą

QR kodus kuriame naudodami QR kodų generatorių iš qr1.at ir taip pat naudojame juos savo puslapiuose. Jokie jūsų asmens duomenys nebus tvarkomi ar saugomi qr1.at. Daugiau informacijos ieškokite adresu https://qrd.by/gdpr.
 

5. Asmens duomenų rinkimas naudojantis mūsų paslaugomis
 

STADA BALTICS renka tik tuos duomenis (išskyrus saityno statistiką), kuriuos jūs patys atskleidžiate STADA BALTICS, kad galėtumėte naudotis viena iš STADA BALTICS siūlomų paslaugų. Tuomet šie duomenys bus tvarkomi ir naudojami tik jūsų užsakytai paslaugai atlikti (pvz., prašomai informacinei medžiagai siųsti).

 1. Naujienlaiškis

Reguliariame STADA BALTICS naujienlaiškyje, pranešimuose spaudai ir ad hoc pareiškimuose pateikiama informacija apie mūsų įmonės pranešimus. Naujienlaiškis jums siunčiamas tik tuo atveju, jei aktyviai užsiregistruojate gauti šią paslaugą. Jei užsiregistruojate gauti naujienlaiškį, įvesti jūsų asmens duomenys tvarkomi naujienlaiškio siuntimo tikslu.
STADA BALTICS užtikrina konfidencialų jūsų duomenų tvarkymą. Jei norite, galite bet kada atsisakyti naujienlaiškio įvairiais būdais: tiesiogiai susisiekdami su mumis ir naudodamiesi nuoroda „atsisakyti naujienlaiškio“, kuri pateikiama su kiekvienu naujienlaiškiu.
Tas pats pasakytina ir apie STADA BALTICS filialų naujienlaiškius apie produktus ir (arba) paslaugas, dėl kurių galite užsiregistruoti atitinkamose produktų svetainėse.

 1. Kontaktinės formos naudojimas

Jei su mumis susisieksite el. paštu arba naudodami kontaktinę formą, jūsų pateikti asmens duomenys (el. paštas, vardas, pavardė ir telefono numeris) bus išsaugoti, kad būtų galima atsakyti į jūsų klausimus. Tuo tikslu surinkti asmens duomenys bus ištrinti, kai nebereikės jų saugoti, arba apribosime duomenų tvarkymą, jei taikomi teisėti saugojimo terminai.

Jūsų asmens duomenų pateikimas nėra teisinė ar sutartinė prievolė. Tai reiškia, kad jūs neprivalote mums pateikti savo asmens duomenų. Jei nuspręsite nepateikti mums savo asmens duomenų, negalėsite pasinaudoti kai kuriais mūsų svetainėje esančiais pasiūlymais.

 1. Registracija į uždaras naudotojų grupes (STADA BALTICS paslauga sveikatos priežiūros specialistams)

Daugumoje interneto puslapių ir funkcijų, kuriuos teikia STADA BALTICS, nereikalaujama asmeninės lankytojo registracijos. Tačiau kai kuriose šios svetainės srityse dėl teisinių priežasčių būtina registracija (pvz., STADA BALTICS paslauga sveikatos priežiūros specialistams). Norėdami gauti prieigą prie šių sričių, lankytojai turi užpildyti atitinkamame interneto puslapyje esančią formą, kurioje vieni laukai privalomi, kiti – neprivalomi. Tam tikrais atvejais lankytojai gali pasirinkti naudotojo vardą ir slaptažodį. Jei privalomi laukai lieka tušti, prieiga prie pasirinktos svetainės neleidžiama ir STADA BALTICS negali apdoroti užklausos.

Registracija į uždaras naudotojų grupes (prisijungimas prie medicinos specialistų grupės)


Tam tikra informacija, susijusi su receptiniais vaistais, gali būti prieinama tik tuo atveju, jei priklausote medicinos specialistų grupei. Tokiu atveju privalome paprašyti jūsų asmens duomenų ir jūsų profesiją patvirtinančio dokumento. Šie asmens duomenys bus tvarkomi duomenų bazėje ir bus laikomi griežtai konfidencialiai. 

Renkami šie asmens duomenys:

 • specialistų grupė;

 • lytis;

 • vardas ir pavardė;

 • el. pašto adresas;

 • adresas;

 • telefono numeris.

 Šioje svetainėje surinktus asmens duomenis STADA BALTICS taip pat gali pateikti kitoms STADA BALTICS įmonėms ir sutartiniais įsipareigojimais susaistytiems pardavimo partneriams bei kitoms trečiosioms šalims. Tačiau tai daroma tik teisiškai leistina aprėptimi.

 1. Produktų pavyzdžių ir informacinės medžiagos užsakymas

Vykdydami rinkodaros kampanijas, siūlome galimybę gauti mūsų produktų mėginių ar pavyzdžių. Jei nusprendžiate užsisakyti šių pavyzdžių, tvarkome šiuos jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, kontaktinę informaciją, el. pašto adresą ir galbūt jūsų telefono ir fakso numerius ir, jei taikoma, duomenis apie jūsų ligą, kad būtų galima apdoroti pavyzdžių užsakymus. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra jūsų sutikimas, kaip numatyta BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punkte. Jūsų asmens duomenų pateikimas nėra teisinė ar sutartinė prievolė. Tai reiškia, kad jūs neprivalote mums pateikti savo asmens duomenų. Tačiau jei nuspręsite nepateikti mums savo asmens duomenų, jūsų užklausa nebus apdorojama, taigi ir atitinkami pavyzdžiai nebus siunčiami.

 1. Vartotojų konkursai 

Kartais galime surengti vartotojų konkursą, suteikiantį galimybę gauti papildomos naudos. Jūsų duomenys tvarkomi tik tuo atveju, jei su tuo sutinkate. Tokių duomenų pateikimas šiuo tikslu nėra privalomas pagal sutartį ar įstatymus, ir šie duomenys pateikiami savanoriškai. Jei duomenys nebus pateikti, negalėsite dalyvauti vartotojų konkursuose. Duomenys nurodytu tikslu tvarkomi tol, kol galioja jūsų sutikimas. Šį sutikimą galite bet kada nemokamai atšaukti. Tokiu atveju jūsų duomenys šiuo tikslu nebebus tvarkomi. Norėdami atšaukti savo sutikimą, galite susisiekti su mumis šiame dokumente nurodytais kontaktais. Rengdami vartotojų konkursą, jūsų duomenis galime perduoti savo išorės paslaugų teikėjams, kad jie suteiktų tokias paslaugas kaip svetainės valdymas, duomenų analizė, mokėjimų valdymas, pirkimo užsakymų vykdymas, infrastruktūros apsauga, IT paslaugos, klientų aptarnavimas, el. laiškų, pašto siuntų ir trumpųjų žinučių siuntimo paslaugos, tikrinimo paslaugos ir kt., kiek tai būtina duomenų perdavimo tokiems asmenims tikslui pasiekti.

 1. Programėlė „Sveikatos indeksas“

Programėlė „Sveikatos indeksas“ – tai informacinė priemonė, kuri, užduodant klausimus vartotojui, pateikia konkrečius atsakymus apie jo sveikatą, fizinę formą ir gerovę. Programėlė įvertina jūsų dabartinę fizinę formą ir rekomenduoja jums atskirus mūsų siūlomus produktus. Jei naudojatės šia programėle, jūsų duomenys tvarkomi gavus jūsų sutikimą. Tokių duomenų pateikimas šiuo tikslu nėra privalomas pagal sutartį ar įstatymus, ir šie duomenys pateikiami savanoriškai. Jei duomenys nebus pateikti, negalėsite naudotis programėle „Sveikatos indeksas“. Duomenys nurodytu tikslu tvarkomi tol, kol galioja jūsų sutikimas. Šį sutikimą galite bet kada nemokamai atšaukti. Tokiu atveju jūsų duomenys šiuo tikslu nebebus tvarkomi. Norėdami atšaukti savo sutikimą, galite susisiekti su mumis šiame dokumente nurodytais kontaktais. Kad programėlė „Sveikatos indeksas“ veiktų, jūsų duomenis galime perduoti savo išorės paslaugų teikėjams, kad jie suteiktų tokias paslaugas kaip svetainės valdymas, duomenų analizė, mokėjimų valdymas, pirkimo užsakymų vykdymas, infrastruktūros apsauga, IT paslaugos, klientų aptarnavimas, el. laiškų, pašto siuntų ir trumpųjų žinučių siuntimo paslaugos, tikrinimo paslaugos ir kt., kiek tai būtina duomenų perdavimo tokiems asmenims tikslui pasiekti.

6. Saugojimo laikas

 Saugojimo paskirtis

Saugojimo laikas

Saityno serverio žurnalai

14 dienų

Bendrosios užklausos

180 dienų / 6 mėnesiai

Užklausos dėl pavyzdžių

180 dienų / 6 mėnesiai

Užsakymo informacinė medžiaga

180 dienų / 6 mėnesiai

Naujienlaiškio prenumerata / prenumeratos atsisakymas

Jei užsiprenumeruojate naujienlaiškį.
Jei atsisakysite naujienlaiškio prenumeratos, jūsų duomenys bus iškart ištrinti.

Klientų žurnalo prenumerata

Kol galioja prenumerata. Jei prenumerata atšaukiama,
 duomenys bus ištrinti per 14 dienų.

Naudojimasis paslaugomis ir akcijomis
 

Kol yra aktyvus sutikimas dėl ilgalaikio naudojimo.
Jei sutikimas atšaukiamas, duomenys ištrinami.
Vienkartinio naudojimosi pasiūlymais atveju, kai nėra aktyvaus sutikimo dėl nuolatinio naudojimo, duomenys bus ištrinti po 6 mėnesių.

Fakulteto prisijungimas

Tol, kol pageidaujama prieiga. Panaikinimo atveju
paskyra bus ištrinta per 14 dienų.

 

7. Duomenų tvarkymo vieta

STADA BALTICS taip pat papildomai tvarko jūsų duomenis už Europos Sąjungos ribų.

 1. Dėl pasaulinės mūsų įmonės veiklos jūsų asmens duomenis galime perduoti į Jungtines Amerikos Valstijas ir kitas šalis, kurių teisės aktai dėl privatumo gali būti ne tokie griežti kaip Europos Sąjungoje. Prieigą prie jūsų asmens duomenų turės tik fiziniai asmenys, kurie turi būti susipažinę su šiais duomenimis šioje privatumo politikoje nustatytais tikslais.

 

 1. STADA BALTICS yra pasauliniu mastu veikiančios bendrovės dalis. Vykdydami savo verslo veiklą, jūsų asmens duomenis galime perduoti gavėjams už Europos ekonominės erdvės ribų (trečiosioms šalims), kur taikomais teisės aktais nesuteikiamos tokios pat duomenų apsaugos garantijos kaip jūsų šalyje. Tokiu atveju laikysimės taikomų duomenų apsaugos taisyklių ir imsimės tinkamų apsaugos priemonių, kad užtikrintume asmens duomenų saugumą ir vientisumą, visų pirma sudarydami ES standartines sutarčių sąlygas.

 

8. Jūsų asmens duomenų perdavimas

Jūsų asmens duomenys perduodami šiems gavėjams: paslaugų teikėjui, atsakingam už naujienlaiškio prenumeratos platinimą, paslaugų teikėjui, atsakingam už pavyzdžių ir informacinės medžiagos užsakymų tvarkymą, paslaugų teikėjui, atsakingam už klientų žurnalo prenumeratą, „Google Inc.“, „Facebook Inc.“, „Twitter Inc.“, „YouTube“, „LinkedIn Corporation“ 3 ir 4 skirsniuose aprašytais tikslais.

9. Saugumo priemonės

Jei duomenis pagal aprašytas paslaugas perduodame savo paslaugų teikėjams, jie, be privalomų teisės nuostatų, yra saistomi atskirų privatumo susitarimų su mumis.
Mes taikome saugumo priemones, kurias nuolat optimizuojame, atsižvelgdami į techninius ir teisinius pokyčius, siekdami užtikrinti, kad jūsų duomenys būtų apsaugoti nuo (atsitiktinio ar tyčinio) manipuliavimo, praradimo, sunaikinimo ar neįgaliotų trečiųjų šalių prieigos.

10. Nuorodos į kitas svetaines

Mūsų internetiniame pasiūlyme yra nuorodų į kitas svetaines. Šis pareiškimas dėl privatumo netaikomas kitiems paslaugų teikėjams. 
Mes neturime jokios įtakos šių svetainių teikėjams. Negalime užtikrinti, kad jie laikytųsi pareiškimų dėl privatumo, todėl neprisiimame jokios atsakomybės už jų tikslumą.

STADA BALTICS svetainėje gali būti nuorodų į svetaines, kurios nuosavybės teise priklauso trečiosioms šalims ir kurias valdo trečiosios šalys. Šiose svetainėse pateikiama jų privatumo politika, jose greičiausiai taip pat naudojami slapukai, todėl rekomenduojame jas peržiūrėti. Pagal šių svetainių politiką reglamentuojamas asmens duomenų, kuriuos perduodate lankydamiesi svetainėse ir kurie gali būti renkami slapukais, naudojimą. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už išorines svetaines ir jomis naudojatės savo rizika.

11. Susisiekite

Jei turite klausimų ar pastabų dėl šios privatumo ir slapukų politikos, susisiekite su mumis adresu stada.baltics@stada.com.
Dėl sparčios interneto plėtros kartais reikės koreguoti mūsų privatumo taisykles. Apie atnaujinimus būsite informuojami šiame puslapyje.